Özel Ceyhan Çınar Hastanesi

Evde Sağlık Hizmeti

Evde Sağlık Hizmeti, çeşitli tıbbi problemler nedeniyle ev ortamında sağlık hizmeti alması uygun olan bireyler için danışmanlık, muayene, tetkik, tedavi ve takip işlemlerini kapsar. Kişinin kendi ev ve aile ortamında tıbbi açıdan hizmet almasına imkan sağlayan bu uygulama ile birçok hastalığın tanı ve tedavi süreçleri yürütülür. Tanı aşamasında gerekli görülen tetkikler, hastane ve diğer sağlık kurumlarına gitmek gerekmeksizin ev ortamında gerçekleştirilebilir. Tedavide ise doktor kontrolünde başlanılan programların ev şartlarında da devam ettirilmesi mümkün olur. 

İlaç tedavilerine ek olarak fiziksel terapi yöntemleri de evde uygulanabilir. Bununla birlikte, tedavi boyunca sağlık durumundaki gelişmeler de hekim tarafından yapılan muayeneler ve ek testler aracılığıyla takip edilir. Tüm süreçte ise hem bireyin kendisine hem de yakınlarına yönelik olarak sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilir.

Evde Sağlık Hizmeti Nasıl Verilir?

Kişinin ihtiyacı olan tüm sağlık hizmetlerine mümkün olduğu kadar doğru ve pratik bir biçimde erişimi hedeflenir. Bunun önemi ise özellikle bazı tıbbi problemlerden ötürü sağlık erişimi kısıtlı olan bireyler için de tüm tetkik ve tedavi süreçlerinin eksiksiz olarak gerçekleştirilebilmesidir. Evde Sağlık Hizmetleri’ne ek olarak, kişisel bakımını tek başına idare etmesi zor olan bireyler için de ev koşullarında bakım hizmeti sunulur. Beslenme, hijyen ve diğer kişisel bakım uygulamalarının ise sağlık açısından önemi mevcuttur. Bahsedilen bu konularda kendi kendine bakımını sürdürmekte zorlanan bireylerin ileri sağlık problemleri ile karşılaşmaması açısından desteğe ihtiyaçları olabilir. Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde kişilerin günlük yaşantıları daha konforlu bir hale getirilebilir ve kişisel bakımları için gerekli olan işlemler profesyonel bir biçimde tamamlanabilir. 

Evde Sağlık Hizmetleri’nden Kimler Yararlanabilir? 

Evde Sağlık Hizmetleri, özellikle kendi öz bakımını sürdürmekte zorlanan veya tıbbi erişimi güç olan bireyler için önemli bir alternatif oluşturur. Erişimi kolaylaştıran evde sağlık ve bakım hizmetlerinden faydalanılabilen durumlar ise aşağıdaki gibidir:

Geriatrik Bireyler: İleri yaş grubundaki bazı kişiler için sağlık kurumuna ulaşım güç olabilir. Bununla birlikte, doktor tarafından önerilen tedavi programlarının izlenmesinde de problemler ile karşılaşılabilir. İleri yaş ile birlikte artan beslenme, kişisel bakım eksiklikleri de bu gruptaki bireylerin sağlığı açısından önemli bir faktördür. Dolayısıyla özellikle işlevsel açıdan kendi başına gerekli bakım faaliyetlerini yapması zor olan bireyler için Evde Sağlık Hizmetleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Bakıma İhtiyaç Duyan Bireyler: Pek çok hastalık sürecinin ardından ya da zorlu tedavi süreçlerinin eşlikçisi olmak üzere detaylı bakım süreçleri gerekebilir. Bazı hastaların, hem kişisel durumları hem de hastalığın uzun bir bakım sürecine sahip olması bu ihtiyacı artırabilir. Yoğun Bakım Sonrası Bireyler, Palyatif Bakım Gerektiren Bireyler, Ameliyat Sonrası Bakıma İhtiyaç Duyan Bireyler bu hasta gruplarının başında gelir.

Fiziksel Ve Zihinsel Engelliler: Fiziksel açıdan engelli bireylerin de sağlık kurumlarına erişimleri konusunda sıkıntı yaşanılabilir. Ek olarak gün içerisinde yapmaları gereken kişisel bakım faaliyetlerinde de aksaklıklar gözlenebilir. Bu nedenle, fiziksel açıdan herhangi bir kısıtlılığı olan kişiler için Evde Sağlık Hizmetleri mevcuttur. Fiziksel engel oluşturan bazı tıbbi durumlarda ise ev ortamında gerçekleştirilen fizik tedavi uygulamalarının faydası bulunur. Zihinsel işlevlerde problemi olan bireylerin günlük kişisel ihtiyaçlarını karşılamaları zor olabilir. Bazı kişiler ise sağlık kurumlarına başvurmaktan istemsiz veya istemli olarak çekinebilirler. Bu tür durumlarda, bireyin ve yakınlarının doğru şekilde yönlendirildiği bir danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulabilir. Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde zihinsel engelli bireyler için birçok tıbbi tetkik ve tedavi işlemi, ev ortamında gerçekleştirilebilir.

Hamilelik Ve Doğum Sonrası Bakıma İhtiyaç Duyan Anneler: Bazı sağlık problemleri, uzun bir iyileşme dönemine sahip olabilir. Hamilelik ve doğum gibi süreçlerde ise annenin dikkatli bir şekilde takip edilerek bakımının aksatılmaması gereklidir. Bu nedenle bireylerin evde istirahat ettikleri süre boyunca izlemlerinin ve gerekli bakım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Evde Sağlık Hizmetleri’nden yararlanılabilir.

Covid-19 Ve İzolasyon Gereken Durumlar: Güncel anlamda Covid-19 virüsü başta olmak üzere birçok enfeksiyöz hastalıkta hastane veya ev ortamında izolasyon gerekebilir. Tıbbi açıdan ciddi riski bulunmayan fakat izole şartlarda bulunması gereken bireyler için ise ev ortamı tercih edilebilir. Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde bireylerin ev izolasyonları boyunca ihtiyaç duydukları birçok tıbbi hizmetten yararlanmalarına imkan tanınır.

Evde Sağlık Hizmeti Almaya Uygun Hasta Grupları

Evde Sağlık Hizmeti almaya aday hasta gruplarından bazıları şunlardır; Kardiyovasküler hastalıklar, konjestif kalp yetmezliği, derin ven trombozu, antikoagülan tedavi, telemetri,  Endokrinolojik hastalıklardan, diabetes mellitus tedavisi, eğitimi ve monitörizasyonu, gastrenterolojik hastalıklarda nütrisyonel terapiler, parenteral nütrisyon, enteral besleme, hematoloji-onkoloji olgularında, kemoterapi, ağrı yönetimi, koagülopatilerin monitörizasyonu ve tedavisi, anemi, hemoglobinopatiler, nötropeni. Enfeksiyon hastalıklarda, bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonların tedavisi, HIV/AIDS, diğer immün yetmezlik sendromlar ilk sırada yer almaktadır.

Yine, nefrolojik olgularda, son dönem böbrek yetmezliği, evde diyaliz, periton diyalizi. Nörolojik hastalıklarda, inme, demans, Alzheimer Hastalığı, multipl skleroz gibi demyelizan hastalıklar, amyotrofik lateral skleroz, Guillain-Barre, fiziksel terapiler, konuşma tedavisi, obstetrik hastalarda, fetal monitörizasyon, emzirme eğitimi, postpartum bakım, pediatrik olgularda, apne monitörizasyonu, evde mekanik ventilasyon, total parenteral nütrisyon ve enteral beslenme, psikiyatrik hastalıklarda, alkol ve madde bağımlılığı, depresyon, kişilik bozuklukları, psikoz, yeme bozuklukları ve göğüs hastalıklarda, uyku apne sendromu, CPAP (continuous positive airway pressure), astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgular da Evde Sağlık Hizmeti sunumundan yararlanabilen hastalık grubunu oluşturmaktadırlar.

Evde Sağlık Hizmetlerinin Avantajları
  • Hastalara özerkliklerini ve kendiliklerini koruma olanağı vererek insanların yaşadıkları ortamda daha mutlu olmalarını sağlamaktadır.
  • Evde Sağlık Hizmetleri hastalara elde edebilecekleri özgürlük düzeyinin en yükseğine izin vermektedir.
  • Hastaların çevreyle olan iletişimleri onların daha hızlı iyileşmelerini sağlamaktadır.
  • Hastanın hastanede hasta rolünü oynadığı ve bu rolü oynamasının iyileşmeyi geciktirdiğine inanılmaktadır.
  • Hastane hizmetlerinden daha etkilidir ve daha ekonomik olduğu durumlar ya da hastalıklar söz konusu olabilir.
  • Evde Sağlık Hizmetleri koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmaktadır.
  • Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde pek çok zaman bulunamadığı için ertelenen sağlık kontrolü süreçleri ile ilgili zaman yönetimi sağlanır.
  • Evde Sağlık Hizmetleri gerekli olmayan uzun dönemli hastane yatışlarını azaltmaktadır.
  • Hastaneye başvurularda, hastanede kalış süresinde ve hastane infeksiyonlarında azalma olmaktadır.

Evde Sağlık Hizmetleri Nelerdir? 

Evde Sağlık Hizmetleri sırasında, tanısal ve tedavisel tıbbi işlemlere ek olarak bireyin kişisel bakım ihtiyaçlarına yönelik de birçok uygulama gerçekleştirilebilir. Evde Sağlık Hizmetleri, kapsamında sunulan tüm hizmetler aşağıdaki gibidir:

EVDE DOKTOR MUAYENE HİZMETİ

Evde Doktor Muayene Hizmeti kapsamında; pratisyen ya da uzman hekimler tarafından muayeneler gerçekleştirildikten sonra tıbbi ihtiyaçlarınız giderilebilir. Ayrıca teşhis ve takip amacıyla radyoloji uzmanlarımızın kontrolü altında görüntüleme hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Pratisyen hekimlerimiz evinizi ziyaret ederek ilk muayenenizi gerçekleştirdikten sonrası detaylı bir rapor sunar. Acil sorunlarınızın tedavisine hemen başlanabilir. Sebebi belirlenemeyen başka sağlık problemlerinizin varlığında uzman doktorlarımız tarafından daha detaylı muayene veya tetkikler gerçekleştirilebilir. Evde Sağlık Hizmeti verilen tıbbi birimler ve branşlar şunlardır:

Genel cerrahi,

Kadın Hastalıkları ve Doğum,

Nöroloji,

Çocuk Hastalıkları,

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,

Kardiyoloji,

Göğüs hastalıkları,

Dermatoloji,

İç Hastalıkları (Dahiliye),

Üroloji,

Ortopedi,

Beslenme ve Diyetetik,

EVDE HEMŞİRELİK VE GİRİŞİMSEL HİZMETLER

Hemşireler, damar yolu açılması, kan alınması, pansuman, serum takılması, sonda takılması, evde uyku testi gibi uygulamaları ev ortamında sizi yormadan başarıyla gerçekleştirebilir. Kişilerin ilaç tedavi uygulamaları, kapsamlı tıbbi bakımları hemşireler tarafından üstlenilerek tamamlanabilir. Hasta tarafından tercih edilecek süreler boyunca görev yaparlar. Evde girişimsel hizmetler içerisinde dikiş alımı, holter takılması, elektrokardiyografi (EKG) çekilmesi, EEG çekilmesi, çocuklar için Videolu EEG çekimi, EMG, kan basıncı ölçümü, lavman hizmeti, serum hizmeti bulunur. Bu uygulamalarla birlikte hastanın yaşam kalitesinin artırılması amaçlanır. Ayrıca detaylı inceleme için radyolojik yöntemlere başvurulabilir. Portatif röntgen cihazları sayesinde X-RAY görüntüleme ev rahatlığında gerçekleştirilebilir.

EVDE LABORATUVAR HİZMETLERİ

Evde laboratuvar hizmetlerine ulaşmak isteyen kişiler pek çok hizmetten faydalanmaktadır. Bu kapsamda PCR testi, kan tahlili, idrar kültürü, antibiyogram gibi uygulamalar gerçekleştirilebilir. Evde alınan örnekler uygun şartlarda, güvenli bir şekilde muhafaza edilir. Sonrasında tıbbi laboratuvarlara ulaştırılan test sonuçları bir rapor halinde doktora sunulabilir. Laboratuvar sonuçlarına göre hasta tanısı ve takibi ev ortamında gerçekleştirilebilir. Laboratuvar sonuçları Evde Video Klinik hizmeti ile online görüşerek değerlendirilir.

EVDE AMELİYAT VE YOĞUN BAKIM SONRASI HİZMETLER

Cerrahi operasyonlar veya yoğun bakımda yatış, sonrasında hastane ortamında özel tıbbi bakım gerektirebilir. Uzun süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra taburcu olan hastalara gerekli tıbbi destek verilebilir. Ayrıca ameliyat sonrası ev ortamında bakım görmek isteyen hastaların pansuman, dikiş alımı, nabız ve tansiyon ölçümü, trakeostomi sonrası günlük bakım gibi uygulamalar deneyimli hemşireler tarafından gerçekleştirilebilir. Bu hizmetler kapsamında hasta ile kurulan güçlü iletişim ve hastaya sağlanan destek, iyileşme sürecini olumlu etkileyebilir. Ayrıca aileye detaylı bilgi verilmesi ve onlarla iletişim halinde kalınması endişeli aile üyelerine moral verebilir.

EVDE DİYETİSYEN HİZMETİ

Ameliyat sonrası doğru beslenme veya kilo kontrolü için evde diyetisyen hizmeti verilmektedir. Beslenme konusunda uzmana ihtiyaç duyan ve evde tedavisi devam eden hastalara yönelik bir hizmettir. Ev ortamında yapılan vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümü, kalori, protein analizi gibi değerlendirmeler sonucunda diyetisyen tarafından kişiye özel beslenme programı yapılabilir. Emziren kadınlar, onkolojik hastalar, diyabet tedavisi gören kişiler, obez bireyler, karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlar, kalp damar hastalığı bulunanlar özel bir diyet programına ihtiyaç duyabilirler. Uzaktan online görüşmelerle sıkı bir takip ve kontrol süreci yaratılabilir.

EVDE CHECK-UP HİZMETLERİ

Belirli dönemlerde bireylerin genel sağlık durumlarını değerlendirmesi için uygulanan tarama testlerinin bütününe check-up denir. Check-up yöntemi ile hastalıkların erken tanısı konulabilir. Böylece erken teşhis sayesinde tedavi süreci daha kısa ve kolay olabilir. Kalp hastalıkları, kanser, tümör, solunum sistemi hastalıkları, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı gibi sağlık sorunlarının tanısı konulabilir. Evde Sağlık Hizmeti kapsamında gerçekleştirilebilen evde check-up hizmetlerinde öncelikle gerçekleştirilen ilk muayenenin ardından, bireyin genel durumu değerlendirmek için kan tahlili, radyoloji istemleri, fizik muayene bulgularına göre raporlama yapılabilir.

EVDE BAKIMA MUHTAÇ SEVDİKLERİM DESTEĞİ

Evde bakıma muhtaç sevdiklerim desteği kapsamında alanında uzman sağlık profesyonelleri tarafından Evde Sağlık Hizmeti gerçekleştirilebilir. Bakıma muhtaç yaşlı, engelli veya yatağa bağımlı yaşayan kişiler Evde Sağlık Hizmeti alabilir. Uzman ekip kadromuzla birlikte yemek yeme, giyinme, tuvalet ihtiyacını giderme, banyo yapma gibi günlük yaşam aktivitelerinizi normal olarak sürdürmeye devam edebilirsiniz. Geceleri tuvalete giderken sıkıntı yaşamamak ve düşme riskini azaltmak için evde sağlık desteği alabilirsiniz. Evde bakıma muhtaç sevdiklerim desteği gerçekleştiren tecrübeli ekip sayesinde hastaların motivasyonu ve iyileşme süreci üzerinde olumlu etkiler gözlenebilir.

EVDE FİZİK TEDAVİ

İleri yaştaki hastalar, hareket kısıtlığı yaşayan kişiler fizik tedavi sürecini evde geçirmek isteyebilir. Uzman fizyoterapistler yanımda uygulaması kapsamında istediğiniz fizik tedavi uygulamasını ev ortamında alabilirsiniz. Felç geçiren kişiler, parkinson, kalça protezi, ön çapraz bağ kopması rahatsızlığı olan kişilerin tedavi sürecinde veya ameliyat sonrasında fizik tedavi yöntemlerine başvurması gerekebilir. Böylece evde kendinizi daha rahat hissedebilir, daha konforlu bir şekilde fizik tedavinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ev dışına çıkmayarak sakatlanma riskini azaltabilirsiniz. Evde fizik tedavi yöntemleriyle birlikte eski hareketlilik ve fiziksel güç geri kazanılabilir. Elektroterapi, TENS gibi farklı yöntemlerden faydalanabilirsiniz.

EVDE KRONİK HİZMETLERİ TAKİBİ

Hipertansiyon, hipotiroidi, diyabet, kolesterol gibi kronik hastalıkların tedavilerinin ve takiplerinin düzenli olarak yapılması sağlık açısından önem taşır. Yatağa bağımlı olan, çok yaşlı ya da engelli hastalar hastaneye gitme konusunda sıkıntı yaşayabilir. Ayrıca başka nedenlerle hastane ortamına gitmekte zorluk yaşayan kişiler evde kronik hastalıklarının takip ve tedavisinin yapılmasını isteyebilirler. Evde kronik hizmetleri takibi, kronik hastalığa sahip olan bireylerin tıbbi takiplerini gerçekleştirebilir. Muayene için eve gelen doktorlar ve hasta takibi için yardımcı olan hemşirelerle evde kronik hizmetler takibi yapılabilir. Tahlil ve tetkikleri ev ortamında gerçekleştirilmesinin yanı sıra tedavi de uygulanabilir. Hastalara ilaç tedavisi veya cihaz desteği sağlanabilir.

EVDE MEDİKAL MALZEME DESTEĞİ – EVDE TIBBİ CİHAZ TEDARİĞİ

Evde Sağlık Hizmeti kapsamında hastalara tıbbi cihaz tedariği ve medikal malzeme desteği sağlanabilir. Bu malzemelerin satışı ve kiralanması konusunda yardımcı olunur. Havalı yatak, solunum destek cihazı, tansiyon aleti, puls oksimetre, oksijen cihazı, idrar sondası benzeri cihazlar ile destek sağlanabilir.

DOĞUM SONRASI EVDE ANNE- BEBEK EĞİTİMİ

Doğum sonrasında anneleri loğusalık adı verilen dönemde pek çok yeni süreç bekler. Bu süreci kolaylaştırmak ve bebeğin ilk 6 ay boyunca son derece zorlu geçen sürecinde anneye ve bebeğe destek olmak büyük önem taşımaktadır. Doğum Sonrası Evde Anne- Bebek Eğitimi, bu süreçte hem annenin hem de bebeğin yaşayacağı sıkıntıları minimum düzeyde tutabilmeye son derece yardımcı olabilir. Anneye bebek bakımı öğretilmesi ve annenin kendi bakımının sağlanması konusunda hemşire desteği önemli rol oynuyor. Hem online hem de yüz yüze gerçekleştirilebilecek eğitimlerde pek çok konuya yer veriliyor. Bu eğitimlerde; annelerin bebeklerine uygulaması için; yeni doğan banyosu, beslenme ve gaz problemleri, gaz masajı, uyku düzeni kontrolü, emzirme teknikleri, bebeğin vücut ısının korunması, süt sağımı ve saklanması, zorunlu aşı kontrolleri, psikolojik destek, loğusalık desteği gibi pek çok hizmet yer alabilir. Annenin kendi bedeni için ise; meme bakımı, kanama kontrolü, dikiş ve yara bakımı, beslenme ve aktivitelere yönelik eğitimler de Doğum Sonrası Evde Anne- Bebek Eğitimi hizmetleri arasında bulunmaktadır.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN TEDAVİLER

Bağışıklık sisteminin hormonal bozukluklara, erken yaşta kanserlere ve daha birçok soruna sebep olur. Bağışıklık sistemi bütün diğer vücut sistemleri ile koordineli çalıştığından sadece beslenmeye değil, bütün sağlık önerilerine ve hijyene dikkat edilmesi önemlidir. Çeşitli enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirmek amacıyla günlük yaşantınıza adapte edebileceğiniz birçok yöntem bulunur. Evde Bağışıklık Güçlendiren Tedaviler hakkında bilgi alarak, bağışıklıkta rol oynayan hücrelerin fonksiyonlarını destekleyen besinler tüketerek sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz. Bağışıklık güçlendirici besinler ve takviyeler konusunda uzman desteği önemli bir yer tutar. Vücutta bulunan doğal glutatyon seviyesini arttırmak veya takviye etmeyi hedefleyen Glutatyon tedavisi de bunların en önemlilerindendir. Son dönemde çok yoğun ilgi gören Glutatyon tedavileri ile vücuttaki serbest radikallerle reaktif oksijenlerin toksik etkileri en aza indirilebilir. Bağışıklık Güçlendiren Tedavilerden ev konforunda yararlanmak ve bağışıklık sistemini güçlü tutmayı öğrenmek de Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına girmektedir.