Özel Ceyhan Çınar Hastanesi

Hızlı Menü

KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ

Kardiyoloji bölümü sağlığını korumak ve var olan kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek için çalışmaktadır. Kardiyak rehabilitasyon, koroner yoğun bakım ve anjiyo laburatuvarları bu çalışmalara destek vermektedir. Kardiyoloji bölümünde; kalp krizi, koroner yetmezliği, kalp yetmezliği, kalp ritim ve ileti bozuklukları, kalp kapağı hastalıkları, periferik damar hastalıkları, aort damar hastalıkları, hipertansiyon, hiperkolestrolemi başlıca tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar arasında yer almaktadır. Yine kardiyoloji bölümümüz; girişimsel kardiyoloji ve girişimsel olmayan kardiyoloji alanında hizmet vermektedir. Hastalar için özel bir veri tabanı tutulmakta, ameliyetlarla ilgili kalite kontrol çalışmaları gerçekleştirlmektedir. Kardiyoloji bölümünde gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki şekilde özetlendirilebilir.

 

BT ANJIYO

Kalp Krizine Engel Olmak Mümkün Mü?

Kalp damar hastalığı yönünden açık şikayetleri yada kuşkulu bulguları bulunan hastalar için önerilen, ‘’klasik anjiyografi’’, yüksek duyarlılığına karşın, birçok hastanın çekindiği bir tetkik olarak bilinir.

Bunun yanı sıra, Multislice Tomografi ile, sadece serum takılarak, zahmetsiz bir şekilde kalp damarlarını görüntüleyen ‘’Koroner Anjiyo Tomografi’’ yöntemi alternatif bir tetkik olarak, kısa sürede tüm tıp dünyasında kabul görmüştür.

Bu yöntem kalbe giden bir kateter olmadığı için ‘’Katetersiz Anjiyografi’’ olarak da adlandırılmaktadır.

Bir dönüş süresi 0,3 sn’de gerçekleştirilen Multislice Tomografi’de, Koroner Anjiyo Tomografi tetkiki yaklaşık 8 saniyede bitmektedir.

Kalp damarlarına ve ana atardamara (aort) yönelik hiç bir risk içermemesi nedeniyle, tıp otoritelerince şu durumlarda önerilmektedir.

1. Kalp damar hastalığı yönüyle risk grubunda bulunanlar (aile öyküsü, hipertansiyon, şeker hastalığı, yüksek kan yağları, obezite, sigara kullananlar vs.)

2. Büyük bir ameliyat öncesinde kalp damar hastalığını ekarte edebilmek için.

3. Tipik olmayan kalp ağrısını (anjina) değerlendirmek için.

4. Stres testi (Eforlu EKG) açıklayıcı sonuç vermemişse.

5. Kardiyolojik Check-Up’larda en ileri tetkik yöntemi olarak.  

Hastanemizde bulunan ileri teknoloji ürünü 128 kesit Multislice Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazıyla yapılan Anjiyo Tomografi eşliğinde, ayrıca ‘’Koroner Arter Kalsiyum Skorlama’’ testi de yapılmaktadır. Bu test ile, kalp damarlarındaki kireçlenme miktarı ve buna bağlı olarak gelecek yıllardaki ‘’ Koroner Arter Hastalığı’’ riskini de tespit etmek mümkün olmaktadır.