Özel Ceyhan Çınar Hastanesi

Beyin Kanaması Belirtileri ve Tedavisi

Beyin kanaması, beyin dokusunda veya beyin zarlarında meydana gelen kanamalardır. Bu durum, ciddi ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir tıbbi durumdur. Beyin kanaması genellikle aniden ortaya çıkar ve hızlı tıbbi müdahale gerektirir. Kanama, beyin dokusunda basınca, ödem oluşumuna ve hasara neden olabilir.

Beyin kanaması genellikle iki ana türde meydana gelir:

İntraserebral Kanama: Bu tür kanama, beyin dokusu içindeki bir damarın patlaması veya yırtılması sonucunda oluşur. Kan, beyin dokusu içine sızarak hasara neden olur. İntraserebral kanama genellikle yüksek tansiyon veya anevrizma gibi damar hastalıklarıyla ilişkilidir.

Subaraknoid Kanama: Bu tür kanama, beyin ve beyin zarları arasındaki boşlukta oluşur. Genellikle anevrizma patlaması sonucunda meydana gelir. Subaraknoid kanama, ani ve şiddetli baş ağrısı ile karakterizedir.

Beyin Kanaması Nedenleri

Beyin kanamasının nedenleri aşağıdaki gibidir:

 • Yüksek tansiyon: Yüksek tansiyon, beyin damarlarının zayıflamasına ve kanamaya neden olabilir.
 • Anevrizma: Beyindeki bir damarın balonlaşması ve patlaması durumunda kanama meydana gelebilir.
 • Arteriovenöz malformasyonlar: Arteriovenöz malformasyonlar, doğuştan gelen anormal damar yapılarıdır. Beyindeki arterler ve venler arasında bağlantı eksiklikleri veya anormal kan damarları bulunabilir. Bu durum, kan akışındaki bozukluklar nedeniyle beyin kanamasına yol açabilir.
 • Kan pıhtılaşma bozuklukları: Kanın normal pıhtılaşma sürecini etkileyen hastalıklar veya koşullar beyin kanamasına neden olabilir. Örneğin, Hemofili gibi kalıtsal kanama bozuklukları veya antikoagülan ilaçların kullanımı kan pıhtılaşmasını etkileyebilir ve kanamalara yol açabilir.
 • Travma: Kafa travması, beyindeki damarların zarar görmesine ve kanamaya neden olabilir. Kafa travması sonucu oluşan beyin kanamaları genellikle akut ve şiddetlidir.
 • İlaçlar ve Kan Sulandırıcılar: Bazı ilaçlar ve kan sulandırıcılar, kanın pıhtılaşma yeteneğini azaltabilir. Bu durum beyin kanaması riskini artırabilir.

Bu nedenlerin yanı sıra, bazen beyin kanamasının tam nedeni belirlenemeyebilir. Bu duruma “spontan” beyin kanaması denir.

Beyin Kanaması Belirtileri

Beyin kanamasının belirtileri, kanamanın yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, genel olarak aşağıdaki belirtiler gözlemlenebilir:

 • Şiddetli baş ağrısı
 • Bulantı ve kusma
 • Bilinç kaybı veya sersemlik
 • Konuşma bozuklukları veya anlama güçlüğü
 • Yüzde veya vücutta uyuşma veya güçsüzlük
 • Dengesizlik veya koordinasyon kaybı

Eğer bu belirtilerden herhangi biri veya birkaçı görülüyorsa, derhal tıbbi yardım alınması önemlidir. Beyin kanaması acil bir durumdur ve hızlı müdahale hayati önem taşır.

Teşhis ve Tedavi

Beyin kanamasının tanısı, genellikle nörolojik muayene, görüntüleme testleri ve kan testleri ile konulur. Bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme testleri, kanamanın yeri ve şiddeti hakkında bilgi sağlar.

Beyin kanamasının tedavisi, kanamanın boyutu, yerleşimi ve kişinin genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak belirlenir. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, cerrahi müdahale ve rehabilitasyon tedavileri bulunabilir. Hızlı müdahale, beyin kanamasının sonuçları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Tedavi yöntemleri aşağıdaki gibidir:

İzlem ve Destekleyici Bakım: Beyin kanaması geçiren bir kişi genellikle yoğun bakım ünitesinde izlenir. Kan basıncı, beyin aktivitesi, solunum ve diğer vital işaretler düzenli olarak takip edilir. Beyin kanamasının boyutuna ve yerine bağlı olarak, kişiye rahat pozisyon verilir ve beyin ödeminin kontrol altına alınması için destekleyici tedbirler alınır.

Cerrahi Müdahale: Bazı durumlarda, beyin kanamasının nedeni ve büyüklüğüne bağlı olarak cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi seçenekler arasında kanamanın boşaltılması, anevrizma veya arteriovenöz malformasyonun tedavisi, kanamanın durdurulması veya tümörün çıkarılması yer alabilir. Cerrahi müdahale, kanamanın nedenini ortadan kaldırmaya ve olası komplikasyonları önlemeye yöneliktir.

İlaç Tedavisi: Beyin kanamasının tedavisinde ilaçlar da kullanılabilir. Kan pıhtılaşmasını kontrol etmek ve kan basıncını düzenlemek için ilaçlar kullanılabilir. Özellikle yüksek tansiyonun düşürülmesi önemlidir, çünkü yüksek tansiyon beyin kanamasının bir nedeni olabilir. Ayrıca beyin ödemi veya nöbet gibi komplikasyonları önlemek için ilaçlar da kullanılabilir.

Rehabilitasyon: Beyin kanaması sonrası rehabilitasyon, kişinin fonksiyonel iyileşmesini desteklemek için önemlidir. Fizyoterapi, konuşma terapisi, beslenme desteği ve psikolojik destek gibi yöntemler, beyin kanamasının neden olduğu hasarın azaltılmasına ve kişinin günlük yaşam aktivitelerine dönmesine yardımcı olabilir.

Beyin kanamasının tedavisi, her birey için farklı olabilir ve uzman bir sağlık ekibi tarafından belirlenmelidir. Tedavi planı, hastanın genel sağlık durumu, kanama yerinin ve şiddetinin yanı sıra kişisel ihtiyaçları dikkate alarak oluşturulur. Erken tanı ve uygun tedavi, beyin kanamasının sonuçlarını iyileştirme şansını artırabilir.

Önlemek için Öneriler

 • Düzenli tıbbi kontroller: Yüksek tansiyon gibi risk faktörlerinin erken tespiti için düzenli sağlık kontrolleri önemlidir.
 • Sağlıklı yaşam tarzı: Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve stresten kaçınma gibi sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, beyin kanaması riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Güvenlik önlemleri: Başın travmaya maruz kalma riskini azaltmak için güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Beyin kanaması, ciddi bir tıbbi durumdur ve zamanında tanı ve tedavi önemlidir. Herhangi bir beyin kanaması belirtisi gösteren kişiler, derhal tıbbi yardım almalıdır. Bu makale sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştığınızda, bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir.